Trang nhất
 

Giới thiệu công ty

+ Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) tiền thân là Công ty Trục vớt - được thành lập từ ngày 30/6/1976.
+ Năm 1982 đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam.
+ Năm 2006 đổi thành Công ty Trục vớt cứu hộ VN.
+ Năm 2010 đổi tên thành Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam và nay chuyển đổi thành Công ty cổ phần Trục vớt cứu hộ Việt Nam theo Quyết định số 1954/QĐ-BGTVT, ngày 26/5/2014 của Bộ Giao thông vận tải Việt Nam.
+ Ngày 06/02/2015 Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất, đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 07 thành viên.
+ Ngày 06/3/2015 Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty và Công ty chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần kể từ ngày 06/3/2015.
_READMORE


Cần trục nổi Yết Kiêu P3 ( sức nâng 230T)

đang phục vụ công tác cẩu hàng nặng tại cảng

Shihanouk Ville - Campuchia.

Hoạt động sửa chữa tàu biển tại Ụ tàu -

Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển.