Trang nhất
 

Giới thiệu công ty

Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam (VISAL) là doanh nghiệp Nhà nước, thành lập ngày 30/6/1976 có tên gọi là Công ty Trục Vớt, sau đổi tên thành Xí nghiệp Liên hợp Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam (năm 1982),đến năm 2006 đổi thành Công ty Trục vớt cứu hộ VN và nay là Công ty TNHH MTV Trục Vớt Cứu Hộ Việt Nam theo Quyết định số 1771/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 06 năm 2010 của Bộ Giao Thông Vận Tải. _READMORE


Cần trục nổi Yết Kiêu P3 ( sức nâng 230T)

đang phục vụ công tác cẩu hàng nặng tại cảng

Shihanouk Ville - Campuchia.

Hoạt động sửa chữa tàu biển tại Ụ tàu -

Xí nghiệp Sửa chữa tàu biển.